Really Big Sky یک بازی تیراندازی و سرعت هست که آمده که تا شما و دوستانتان را درون شب های سرد و طولانی سرگرم نماید. آموزش چند مدل بستن روسری تصاویر درون این بازی هنگامـی کـه سفینـه شما درون فضای مجازی درون حال پرواز هست با حمله ناگهانی بیگانگان خطرناک کـه تعداد آنـها بـه 15 نوع مـی رسد مواجه مـی شوید کـه مـی خواهند سرزمـین تان و هرآن چه بـه شما تعلق دارد را اشغال کنند. آموزش چند مدل بستن روسری تصاویر اینک شما مامور شده اید کـه به عنوانی کـه شجاعت روبرو شدن با آنـها را دارد سرزمـین خود را نجات دهید.

: آموزش چند مدل بستن روسری تصاویر ، آموزش چند مدل بستن روسری تصاویر
[دانلود بازی تیراندازی - asandl.com آموزش چند مدل بستن روسری تصاویر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 09:30:00 +0000